Atlas geograficzny

Jak wygląda dobry atlas geograficzny dla liceum ogólnokształcącego i technikum?

Posted on

Atlas geograficzny dla liceum ogólnokształcącego i technikum” (https://www.taniaksiazka.pl/atlas-geograficzny-dla-liceum-ogolnoksztalcacego-i-technikum-p-1542698.html) przeznaczony jest do wykorzystania w pełnym cyklu nauczania w szkołach średnich zarówno w zakresie podstawowym, jak i w zakresie rozszerzonym. Został on napisany zgodnie z nowym programem nauczania, który obowiązuje od 2019 roku.

Co wartościowego znajdziemy w tym dobrym atlasie?

Atlas geograficzny dla liceum ogólnokształcącego i technikum” został skonstruowany tak, aby przybliżyć uczniom świat map i pokazać im, że obejmują one dużo informacji, które są dużo trudniejsze do przyswojenia w formie opisowej. Dzięki temu atlasowi uczeń dowie się, że z map można wyciągnąć wiele wniosków dotyczących rozmieszczenia i zmienności obiektów i zjawisk. Uświadomi on sobie również, że wykorzystanie map nie jest trudne i daje całe mnóstwo satysfakcji. Oprócz wyjaśnienia pojęć i zasad tworzenia oraz używania map, dobrze skonstruowany atlas zawiera przykładowe rozwiązania zadań. W atlasie znajdują się liczne mapy, które pokazują nowe trendy i procesy zarówno w skali globalnej, jak i skali każdego kontynentu oraz Polski.

Mapy gospodarcze w atlasie

Mapy gospodarcze kontynentów zawarte w dobrym atlasie są ukazane w sposób analityczny. Pojawia się tutaj oddzielna prezentacja tradycyjnych przemysłowych okręgów surowcowo-wydobywczych. Dużo miejsca poświęca się zmianom i zagrożeniom środowiska naturalnego oraz jego ochronie w skali globalnej i lokalnej, w tym w Polsce. Pojawia się tutaj też prezentacja konstelacji oraz bardzo potrzebna mapa gleb i systemów rzecznych na świecie.

Podsumowanie

Wszelkie mapy, jakie znajdują się w dobrym atlasie, są dobierane w celu przedstawienia aktualnych procesów przyrodniczych i społeczno-gospodarczych omawianych w szkołach. Jest to z pewnością bardzo cenna pomoc w całym cyklu dydaktycznym dla uczniów, zwłaszcza dla maturzystów, którzy na egzaminie maturalnym często wybierają geografię jako dodatkowy przedmiot.